ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2022

09.05.2022

Фондация „Гали Алексиева“ организира лятна академия в периода 22-26 август 2022

под надслов: „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“

Вярваме, че изкуството е най-ярката форма на себеизразяване, на човешката съзидателна енергия за съграждане на красота и емоционална сила, озаряваща света ни. 

 

Програма:

Шампионска интелигентност

 • Самоуправление на енергията в Хронос и Кайрос;
 • Самоцелеполагане;
 • Баланс за шампиони.

Емоционална интелигентност

 • Способността да идентифицираме, разбираме и управляваме емоциите си;
 • Разбиране на влиянието на емоционалната интелигентност;
 • Увереност и емоционална интелигентност;
 • Емоционален вулкан;
 • Емоционална спирала;
 • Струни на „душата“;
 • Подходи за осъзнаване и прилагане.

Социална интелигентност

 • Значението на социалната интелигентност в нашия живот;
 • Как подхождат социално интелигентните хора;
 • Отвъд „Rain Man“;
 • Подхранващо и токсично поведение;
 • Седем гибелни реалности;
 • Асертивна нагласа и асертивно поведение.

Творението

 • Хармонията в мен и в моя живот.

 

Критерии за участие на младежи в академията: 

За участие в академията могат да номинирани (кандидатстват) ученици, които: 

 • са отличени за участие в инициативи в сферата на изкуството; 
 • имат желание да придобият нови знания и да надградят уменията си; 
 • са навършили 18 години; 
 • имат минимален успех през последната учебна година мн. добър 5.