ПОЛИТИКА ЗА ДЕРЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“

Фондация „Гали Алексиева“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено, за да подпомага развитието на деца и млади хора, като предоставя равни възможности въз основа единствено на тяхната борбеност, компетенции и съзидателност, в контекста на „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“ и финансира тяхното творческо развитие и образование. Настоящият документ има за цел да ви запознае с политиката за дарения на Фондация „Гали Алексиева“.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.2. Фондацията има право да получава средства от физически и юридически лица.

2.3. „ДАРИТЕЛ“ е всяко лице (ФЛ,ЮЛ), което безвъзмездно предоставя средства, за да подпомогне дейността на Фондацията.

2. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ

2.2. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ, представляват начините за извършване на индивидуални месечни дарения, предвидени съгласно настоящите условия.

2.3. С цел, реализиране на своите цели, Фондация „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“, разработи следните дарителски програми с общо наименование „ОТ ЧОВЕКА ЗА ЧОВЕКА“, „ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ :

2.4. Дарение „Месечна подкрепа“ се извършва въз основа на индивидуално съгласие за дарение, съставено между ДАРИТЕЛЯ и ФОНДАЦИЯТА съгласно системата и методите за плащане. ДАРИТЕЛЯТ предоставя на РАБОТОДАТЕЛЯ си копие от подписаното Съгласие за месечно дарение.

2.5. Въз основа на Съгласието за дарение, посочената сума се пренасрочване към банковата сметка на ФОНДАЦИЯТА.

2.6. Месечни дарения по банков път, изразява възможността, ДАРИТЕЛЯТ да подпише Съгласие за директен дебит с бенефициент ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“, в клон на банка, в която ДАРИТЕЛЯТ има открита банкова сметка и посочи сумата, която желае да дарява всеки месец.

2.7. След като активира услугата, ДАРИТЕЛЯТ адресира копие от пописания формуляр до ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“ на имейл info@galialeksieva.com

2.8. Даренията по тази програма не се подновяват автоматично. След изтичане на срока, за който дарението е учредено, ДАРИТЕЛЯТ може да поднови месечните си дарение, като заяви услугата в банков клон.

2.9. 2.9. Сумите по т.2.6. се превеждат по следната банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG21STSA93000028748572
BIC: STSABGSF

2.10. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати даренията по всяко време, като посети банковия клон, в който е учредил дарението.

2.11. ОНЛАЙН ДАРЕНИЯ, изпразват възможността заложена в страницата на ФОНДАЦИЯТА www.galialeksieva.com , ДАРИТЕЛЯТ да направи дарение, чрез онлайн система за разплащане …………. (STRIPE)

2.12. След попълване на необходимата информация – две имена, имейл адрес, телефон, желана сума, валута и информация за своята дебитна/кредитна карта, ДАРИТЕЛЯТ е представен с обобщена информация за предстоящата транзакция, както и линкове с настоящите условия, политиката за защита на личните данни и общите условия за ползване на сайта на фондацията. С потвърждаване на транзакцията ДАРИТЕЛЯТ се съгласява с тези условия и потвърждава съгласието си за автоматичното периодично дарение. След потвърждението, до два работни дни, ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информацията за уговореното между него и ФОНДАЦИЯТА във връзка с периодичното дарение.

2.13. Периодичните дарения се обработват от Stripe – технологична компания, която предлага различни финансови решения за онлайн плащания. Данните за своята дебитна или кредитна карта, които дарителя предоставя, са криптирани и 100% защитени от Stripe и до тях нямат достъп представители на ФОНДАЦИЯТА.

2.14. ДАРИТЕЛЯТ ще бъде уведомен по имейл за всяко предстоящо периодично плащане най-малко 7 дни преди датата на изпълнението им или, в случай че това не е възможно, в друг разумен срок.

2.15. ДАРИТЕЛЯТ има правото да прекрати своето участие в програмата по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като заяви своето желание по имейл.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

3.1. Средствата по нашите дарителски програми, ще бъдат разходвани, за реализиране на целите на ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“. Съгласно принципа за „ПРОЗРАЧНОСТ“, отчет за изразходваните средства ще бъде публикуван на страницата на фондацията, минимум веднъж годишно.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“ да ги обработва и съхранява във връзка с изпълнението на дарителските програми. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира ФОНДАЦИЯТА своевременно.

5. КОНТАКТИ
ИМЕЙЛ: info@galialeksieva.com
6.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

6.1.С включване в нашите дарителски програми с общо название: „ОТ ЧОВЕКА ЗА ЧОВЕКА“ , ДАРИТЕЛЯТ приема настоящите общи условия и се съгласява да спазва техните разпоредби.

6.2. ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“ си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като публикува актуалната им версия на уебстраницата на фондацията.

6.3. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да спазва всички разпоредби, относими към изпълнението на задълженията по Общите условия за участие в дарителските програми.

6.4. Клаузите по този договор са Intuitu personae (с оглед на личността) и никоя от страните няма право да прехвърля отговорността на трети лица.