Общи условия за използване на интернет страницата на Фондация „Гали Алексиева“

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Тези условия уреждат правилата за използване на интернет страница - www.galialeksieva.com . С всяко ползване на ресурсите на Страницата, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите условия и се обвързва с тяхното прилагане.

1.2. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време, като нововъведенията/измененията ще бъдат своевременно публикувани на страницата в съответната категория.

2. ОПИСАНИЯ НА РЕСУРСИТЕ В СТРАНИЦАТА

2.1. В СТРАНИЦАТА НА ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“ ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

 • Новини относно предстоящи, актуални и отминали събития;
 • Дарителски програми;
 • Информация за дейността на фондацията;
 • Документи за поверителност;
 • Галерия със снимки от събития и дейности на фондация;
 • Контакти;

2.2. Всеки Потребител има достъп до материалите публикувани в сайта;

3. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. При използване на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до съдържание, което може да е обект на авторско право или защитен от правото обект. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (авторски снимки, новини, статии, видео материали, становища, анализи и публикации), са използвани със изричното позволение на техния автор и са обект на закрила от Закон за авторското право и сродните му права.

3.2. Нерегламентираното използване на такъв обект е основание подвеждане по отговорност по реда на българското законодателство.

4. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

4.1. Доставчикът не гарантира постоянна функционалност. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определени материали, или до цялата страница, без съгласието на Ползвателя.

4.2. Доставчикът си запазва правото да променя без предварително уведомление структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила, веднага след тяхната публикация на страницата на Фондацията.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

5.1. Интернет страницата на ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“ предоставя на Ползвателя на страницата следните услуги:

 • Разглеждане и споделяне на страницата;
 • Доставчикът предоставя на Ползвателя информация за организацията и екипа си.
 • Актуални събития, новини, предложения;
 • Контакти за връзка с представител на фондацията;
 • Информация относно дарителските програми и формите за даряване ( Политика за дарения на Фондация „Гали Алексиева“ );
 • Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към профили на Фондацията в социалните мрежи и други канали, които е позиционирана.
5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им и важат за всички ползватели на страницата.

6.2. Недействителността на някоя от разпоредбите не влече недействителността на целия документ.

6.3. Общите условия могат да бъдат изменяни и подменяни свободно от доставчика на услугата без да е необходимо изрично уведомление.

6.4. С използването/разглеждането/кликване на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях и се обвързва с тяхното прилагане и спазване.

КОНТАКТИ:

ИМЕЙЛ: info@galialeksieva.com