Красотата и любовта озаряват света ни!

Организацията подпомага развитието на деца и млади хора, като предоставя

равни възможности въз основа единствено на тяхната борбеност, компетенции и

съзидателност, в контекста на „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“ и

подкрепяйки тяхното творческо развитие и образование.

Нашите инициативи

Нашите партньори

Условия и начини
за даряване

Само чрез подкрепа можем да постигаме върхови постижения на всяко ниво във фондацията


Вашият дар предоставя възможности за децата, осигурява отличителните качества на опита на фондацията и насърчава мисията на фондацията да развива лидери с характер в един сложен и непрекъснато променящ се свят.


Вашият дар има значение.


Подкрепете децата за години напред.


Благодарим ви за вашата отдаденост и щедрост.