Децата на фондацията

09.05.2022

Първите десет деца на фондация „Гали Алексиева“ са от Sky academy - Търговище!

Преди формалното създаване на фондацията, деца от Sky academy и създателят на академията г-жа Стела Антонова, получиха първият дар - едногодишна менторска програма за личностно развитие.

Менторските сесии, които провеждаме на живо или онлайн, са изпълнени с предизвикателства свързани с Красотата и Съзидателността в пълноценният живот – Шампионската интелигентност, Емоционалната интелигентност, Социалната интелигентност и др. 

Екипът на фондация „Гали Алексиева“ е щастлив, че участниците в менторската програма са  искрени, мотивирани и креативни при пътешествието в дълбините на рационалното и ирационалното; дебрите на красотата и любовта, при разрешаването на казуси, логически задачи, и изразяването на аргументирани мнения. Тяхната обратна връзка е, че докато се развиват те се забавляват и учат с удоволствие.