Нашата мисия

Ако искате да вървите бързо, вървете сами.
Ако искате да стигнете далече, вървете заедно.

Организацията подпомага развитието на деца и млади хора, като предоставя равни възможности въз основа единствено на тяхната борбеност, компетенции и съзидателност, в контекста на „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“ и подкрепяйки тяхното творческо развитие и образование.

Нашата визия

Само, ако си Слънце, можеш да озариш
света на другите!

Визията на Фондация "Гали Алексиева" е да провокираме до 2031 г. 10.000 деца, участващи в конкурсите ни - да засияят, като отворят сърцата си чрез Красотата и Любовта на съграждането.

  • До 2031 г. да научим 1000 деца да озаряват света си, да споделят Светлината чрез Красотата на мислите и действията си с хората около себе си. Всяко дете, участник в нашите академии, да докосне поне 10 други деца, а те - още 5 други. Засиявайки, всички те да озарят с примера си на Мъдростта, Силата и Красотата.
  • До 2031 г. да докоснем 10.000.000 човека, от различни нации и националности, чрез нашата мисия и резултати, в стремежа си към съвършенство, като бъдем щастливи и по-добри хора в мъдрост, сила и красота.
... ...

Нашите принципи

ПРОЗРАЧНОСТ - във вътрешните и външни взаимоотношения.

КРАСОТА - вътрешната и външна красота, обективирана в постижения.

СЪЗИДАТЕЛНОСТ - страстта на идеите ни за съграждане променят нагласите, поведението, живота и света.

ДОБРОДЕТЕЛНОСТ - родихме се от доброто, живеем с добрина, озаряваме с доброта.

ОТГОВОРНОСТ - към дарителите, децата и обществото като цяло.

ТОЛЕРАНТНОСТ - уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и начините за проява на индивидуалността.

НОВАТОРСТВО - използваме добре познатото, за да открием нови хоризонти.

САМОЛИДЕРСТВО - развито чувство и вяра за това Кой си, Какво можеш да правиш, Къде отиваш, съчетано със способността да влияеш на своите Парадигми, Комуникация, Емоции и Поведение по пътя, за да достигнеш там където искаш.